Den sjätte massutrotningen


KINA: Hur vaknar vi upp till en värld med Kina som härskare?

Juhl-Nielsen är bosatt i Köpenhamn.
e-post: nielsjohan@gmail.com
Publicerad: 2019-05-02
Den stora tekniska revolutionen - hur Kina formar vår framtida författare
Författare: Christina Boutrup
Utgivare: People's Press, Danmark

Västens ledare visste - i princip - mycket väl. Att Kina en dag skulle ockupera världsscenen och ifrågasätta världens kraft. Kinas utveckling har inte hotat världen med krutt och kulor och värre. Nej, från en annan civilisation än den västerländska var "Mittens kungarike" inställning till erövring av världsherredømme annorlunda. Föredraget av Världshandelsorganisationens regler för ett så kallat utvecklingsland och med effektiva produktionsmetoder och billig arbetskraft, oavsett arbetsmiljöreglerna, arbetade en nation på över en miljard människor stadigt upp och ur skuggan - för att bli en intressant partner i ekonomisk globalisering - orkestrerad av "Washington Consensus".

Inte bara var Kina intressant för västern som en kedja av billig arbetskraft för att stödja vårt behov av fortsatt material och ekonomisk tillväxt. Kina framkom ytterligare med en välsmord produktionsapparat. Ut ur Kina kan "Kingdom of the Middle" också erbjuda västet etablering och utbyggnad av socialt viktig infrastruktur med produktionstider okända på västra halvklotet.

Med en historia från en annan era och med en självförståelse för att ha ett speciellt uppdrag har Kina, under otroligt folkligt lidande och trots inre motsägelser och enorma miljöproblem, utvecklats till en världsmakt som inte längre kan ignoreras som en potentiell ny stormakt.

Teknologi

Många företag i USA och Europa har varit tvungna att ge efter eftersom den tekniska utvecklingen i Kina har visat dem bakhjul. Detta har hänt först och främst för produktionsföretag. Nästa våg kommer att inkludera de databaserade företagen. Kineserna har testat och utvecklat nya innovativa digitala affärsmodeller på världens största hemmamarknad och är redo att överträffa västens företag.

Dessutom sätter kineserna sin expansion i en viktig politisk ram, där klimatutmaningen har en dominerande ställning. Det är därför Christina Boutrups bok The Great Tech Evolution också bär undertexten How China Shapes Our Future.

Prenumeration 195 kr / kvartal


Kära läsare. Du har nu läst de tre gratis artiklarna i månaden. Så heller logga in om du har ett prenumeration, eller stödjer oss genom att prenumerera Prenumeration för fri tillgång?