Oguz Gurel, se www.libex.eu
Oguz Gurel, se www.libex.eu

85 miljarder norska kronor


Korruption: I krissituationer ökar risken för korruption - som med pengarna bakom det kommande koronavaccinet.

Skaaren-Fystro är en speciell rådgivare inom Transparency International Norway.
e-post: skaaren@transparency.no
Publicerad: 29 juni 2020

När stora kassaflöden och starka intressen riskeras i en global kris finns det anledning att vara vaksam för att säkerställa att pengarna används korrekt.

Koronapandemin är över oss och myndigheterna har aldrig varit så hårt pressade för extraordinära bidrag och åtgärder för att hantera hälso- och ekonomikrisen. Erfarenheten visar att risken för korruption ökar i krissituationer. Tidspresset innebär att det kan uppstå ett dilemma där valet är att åstadkomma resultat å ena sidan och efterlevnad av förordningar och kontrollmekanismer å andra sidan.

Covid-19 har hittills lett till mer än 499 800 dödsfall och 9,9 miljoner smittade [per. 28 juni, ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (NOK 69 / månad) för att läsa mer än en gratis artikel per dag. Kom tillbaka imorgon eller logga in.

Prenumeration 195 kvartal NOK