Oguz Gurel, se www.libex.eu
Oguz Gurel, se www.libex.eu

85 miljarder norska kronor


Korruption: I krissituationer ökar risken för korruption - som med pengarna bakom det kommande koronavaccinet.

Skaaren-Fystro är en speciell rådgivare inom Transparency International Norway.
e-post: skaaren@transparency.no
Publicerad: 2020-06-29

När stora kassaflöden och starka intressen riskeras i en global kris finns det anledning att vara vaksam för att säkerställa att pengarna används korrekt.

Koronapandemin är över oss och myndigheterna har aldrig varit så hårt pressade för extraordinära bidrag och åtgärder för att hantera hälso- och ekonomikrisen. Erfarenheten visar att risken för korruption ökar i krissituationer. Tidspresset innebär att det kan uppstå ett dilemma där valet är att åstadkomma resultat å ena sidan och efterlevnad av förordningar och kontrollmekanismer å andra sidan.

Covid-19 har hittills resulterat i mer än 499 800 döda och 9,9 miljoner smittade [per år]. 28 juni, red.]. Alla länder drabbas av denna kris och ansträngningarna att utveckla ett vaccin har blivit ett gemensamt intresse med hög prioritet.

vaccin Arbeta

I april tog Världshälsoorganisationen (WHO) initiativ till ett globalt program för ...


Kära läsare. du måste vara abonnent (69 SEK / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon eller logga in om du har prenumeration.

Prenumeration 195 kvartal NOK

Stänga
logga in