hot

Att bli hotad med döden kan göra att de flesta håller låg profil


YTTRANDEFRIHET: Möjligheten att säga något är alltid mycket begränsad, säger NY TIDs vanliga författare i denna uppsats om olika myndigheters våldsanvändning. Bort från dagens massmedia har ett "underjordiskt" nätverk av intellektuella nu uppstått, inklusive erfarna journalister, underrättelsetjänstemän, kända professorer och politiker.

Tunander är professor emeritus från PRIO.
e-post: ola@prio.org
Publicerad: 17 september 2020

Yttrandefriheten har sina gränser i alla länder. För säkerhetspolitiska "känsliga frågor" är gränsen närmast regeln. Detta gäller även frågor som påverkar den verkliga makten. Det kan göra att de flesta av oss håller låg profil i både öst och väst. För att illustrera detta kommer jag att ta upp några erfarenheter från min tid som säkerhetspolitisk forskare.

Amiral James Eberle 1927–2018

Jag skrev min doktorsavhandling på 80-talet om USA: s sjöfartsstrategi. I 2007

Kära läsare. du måste vara abonnent (NOK 69 / månad) för att läsa mer än en gratis artikel per dag. Kom tillbaka imorgon eller logga in.

Prenumeration 195 kvartal NOK