Niels Johan Juhl-Nielsen

Juhl-Nielsen är bosatt i Köpenhamn.

Artiklar skrivna av ...

Bokekedjans sociala ekologiska modell inspirerar

Överraskningen var stor när Bookchins medarbetare, Janet Biehl, öppnade sin brevlåda hemma i USA 2004 och hittade ett brev från en tidigare tysk diplomat som på uppdrag av Abdullah Öcelan ville skapa kontakt för att utbyta tankar om Bookchins idéer.

Kurderna i Rojava

ANARKISM: I Murray Bookchins sociala ekologi såg Abdullah Öcalan hur kvinnans befrielsedynamik kunde och måste förenas med direkt demokrati och ekologi.

Att ha vardagen i sin makt

ANARKISM: Om inte nu – när? Är social ekologi ett svar?

Låg krismedvetenhet och olösta klimatutmaningar

krisen: Statens krishantering räcker inte, eftersom Norge som en oljeproducerande nation ignorerar rekommendationerna om att oljan ska förbli i marken.

Markförbindelsen – ett annorlunda och bättre liv

UTANFÖR NÄTET: Nya ombyggnadsprojekt leds av sociala företagare: off-grid-principen ska kopplas från det moderna samhällets el-, vatten- och avloppssystem.

En hållbar arbetarrörelse

ANDRA VÄRLDAR? Tyngre av marknadsföringen av samhället och människans främling är frågan nu: Vem utgör ett ämne i kampen för en annan värld?

Omstrukturerings vägbeskrivning?

Köpenhamn: Städerna väljer att ta en ledande roll i kampen för klimatet.

Stressad höna utan huvud

TÖMMA: En pseudokonfrontation med föräldrarnas kultur förvandlades till meningslös stress. I elva september-kroppar gömmer sig ungdomarna bakom företagsamma leenden.

Den lilla biten av urban natur

BARN OCH NATUR: Hur kan en läroplan hjälpa den växande personen att interagera med världen?