NY TID

Artiklar skrivna av ...

Spelet om norsk kärnkraftspolitik

NATO: Den som läser Kari Enholms nya bok Never Again Hiroshima! – Spelet om norsk kärnkraftspolitik kan bara fyllas med djup misstro mot Nato-politiker och Natotidningar.

"Endast med huvudet kan ingen bli eller förbli socialist"

Ett försök till omprövning av Sigurd Evensmos författarskap och ett inlägg om konstens nödvändighet.

Trots pornografin

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Utan en tråd. Orientering Nr 37, 1966

Vem bestämmer sig för norsk olja?

OLJA: Yttrandet i Norge måste nu mobiliseras för att slåss för att få intäkterna från oljeutvinning från källorna utanför den norska kusten till förmån för befolkningen i landet. Nu måste frågan om utvinning, landning och rationalisering tas bort från experterna och bli en politisk fråga. Om det inte handlas snabbt utvinns oljan av utländska företag och bearbetas vidare av samma grupper utomlands, där vinsten också kommer att hamna.

Rekommenderad litteratur i sommar

Boktips New Age-kritiker och redaktörer rekommenderar böcker för sommarlovet.

burar

ORIENTERING JUNI 1970: En ung vietnamesisk kvinna berättade om tortyren i Con Sons fängelser.

England går knappast in i EEG

ORIENTERING 7 MARS 1970: Stark opposition i Labour.

"terrorister"

21. 2. 1970 Leder