Ivar Jørdre

Jørdre leder handelskommittén mot Natos övning Trident Juncture 18. Han är också lagledare i Raudt Bergen West.

Artiklar skrivna av ...

Otrolig!

KOMMENTAR: Joint Viking 2021 är en drivkraft i ett «nytt kallt krig».

Militära övningar gör inte fred

Uppgraderingen av de nordiska länderna som en militär aktör kan förväntas är i full gång – och därmed driver spänningen mellan länderna.