Truls Øhra

Artiklar skrivna av ...

Den fascistiska paradoxen

USA: Hade de fattiga, som ett resultat av det amerikanska politiska systemet, inget annat val än att alliera sig med oligarkerna som först skapade dem?

Den gudomliga komedin

BEVIS: Gud själv är ondskans problem: måste vi döda, och måste vi döda många, och hela tiden, för att världen ska bli bättre?

En förlåtd, förfinad och smord korgpojke

ROD: Finansbranschen tar kontroll över den norska allmänheten.

Dystopian mafia soppa

Det dödande våldet kommer så nära oss att det väcker fysiskt obehag. Detsamma gäller för filmens mörka grundtema: Glädjen över att undergräva människors tro på människors goda.