Arne Næs


Gröna systemförändringar och cirkulär ekonomi

essä: För att skydda vår försörjning bör vi gå bort från ett system som ständigt kräver att vi blir mer effektiva, produktiva och vinstmaximerande.

Den norska dubbla standarden

MILJÖPIONIER: Historien om norskt miljötänkande är ett ambivalentt porträtt av Norges föreställda roll som miljönation.

Arten av människans blinda zon

EN GOD NATUR? I filosofen Arne Johan Vetlesens nya bok är miljöproblemen ett symptom på att vårt sätt att tänka är helt fel. Kanske borde vi öppna oss för att allt omkring oss är själen?

Att leva i jordens ekosystem

Uppfattningen om naturen som källa till harmoni är djupt förankrad i den ekologiska rörelsen. Behöver vi nu nya berättelser om vår art för att överleva?

Bjørneboe: När Arne Næss och jag erövrade Nato vid Kolsås

Historien om en norsk icke-våldsam handling.