Jonas


FASSBINDER OCH BJØRNEBOE: "Jag missförstås i det mest ovärdiga."

KRIS, MÖJLIGHET, LÄKEMEDEL: Den 100-årige Jens Bjørneboe och den tyska filmregissören Rainer Werner Fassbinder, som skulle ha fyllt 75 år i år, blev båda offentliga. Lade detta till förkortade liv för båda?

Hemlängtan

I denna uppsats reflekterar Jens Bjørneboes äldsta dotter på en mindre känd psykologisk sida av sin far.

En resande anarkist resväska

MAGAZINE? En dansk tvärestetisk tidskrift har nu publicerat sin nya dubbla nummer 4-5 på nästan 500 sidor.