Nyckelord: krigsförbrytelser

Julian Assange

Idag är det Assange. Vem är nästa?

MISSBRUKET AV KRAFT: Vad kommer gripandet av Assange att betyda för pressfrihet och respekt för lagen?

Domen har fallit

Bedömning: Slutligen har min såväl som alla andra offerets dröm gått i uppfyllelse.

Målet för internationell rätt

När de försvarade Röda Khmers befälhavare, som anklagades för krigsförbrytelser, fick advokaterna veta att när det gäller det så är politiken rådande.

Att återvända till Balkan

Två dokumentärer visar personer som av olika skäl var tvungna att lämna det före detta Jugoslavien. Av lika olika skäl kommer de också tillbaka.

Guantánamo - Norge och västens skam

Grymma krigsförbrytelser har begåtts mot fångarna på Guantánamo medan norska politiker och militärer har tyst - och därmed är medansvariga.

Irakiska regeringsstyrkor begår krigsförbrytelser i Syrien

Vad krävs för att starta en öppen och ärlig debatt om det norska bidraget till Irak? Vem ska vi egentligen alliera oss med?