Arten av människans blinda zon


EN GOD NATUR? I filosofen Arne Johan Vetlesens nya bok är miljöproblemen ett symptom på att vårt sätt att tänka är helt fel. Kanske borde vi öppna oss för att allt omkring oss är själen?

Filosof. Permanent litterär kritiker i New Age. Översättare.
e-post: andersdunker.contact@gmail.com
Publicerad: 4 mars 2020
Antropocenets kosmologier
Författare: Arne-Johan Vetlesen Routledge
Utgivare:, Storbritannien

Som Vetlesens tidigare internationella släpp Naturens förnekelse (2015) sätter boken i ett ovanligt filosofiskt argument i dialog med samtida miljötänkare och miljöfilosofitill och med klassiker. Där den föregående boken slutar med frågan om naturens själ och självvilja, diskussionen i Antropocenets kosmologier. Utgångspunkten är Freya Mathews # 'ekologisk vitalisering av termen panpsykism i boken #Den ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (NOK 69 / månad) för att läsa mer än en gratis artikel per dag. Kom tillbaka imorgon eller logga in.