ORIENTATION 21 februari 1970

e-post: abo@nytid.no
Publicerad: 2020-02-06

Minoritetsgrupper har ofte vært forfulgt og utslettet. I Tyskland ble sigøynerne og jødene utsatt for massemord. I Latin-Amerika drives det i dag menneskejakt på indianerne.
Metodene kan variere fra ett land til et annet, i Frankrike f.eks. forsøker man å kvele bretagnernes kultur og språk ved å forby det i skolen og administrasjonen. I samme stilling er samene i de nordiske land. Midlene i forskjellige land kan være massakrering eller fordekt assimilering, men målet er det samme: Å utslette folk som etnisk gruppe.

I de samiske bosetningsområder satses det nå sterkt på bygging av militære anlegg og øket militærpersonell, det skal importeres arbeidere til gruveanlegg, fylket oppretter stadig nye stillinger for å planlegge hvor samene skal bo, og skolen tar nye krafttak for å fornorske samene.

Daglig kan man høre norske administratorer, fra maskinskrivere til etatsjefer på fylkesplan, slå «morsomme» vitser på samenes manglende norskkunnskaper. Hensikten hos den norske «intelligentsia» er klar: Indoktrinere at samenes dårlige norskkunnskaper indikerer at samene er lite begavede og usiviliserte.

I en tid da sentralmyndighetene synes å tro at samene får det stadig bedre økonomisk og sosialt, sender Det Norske Samlaget ut en Orion-bok med tittelen Nordisk nykolonialisme, red. av Lina Homme. Det er fem innlegg som danner en helhet og viser den norske samepolitikkens forfeilede linje. En linje myndighetene fortsatt følger.

De svenske samers ombudsmann, Tomas Cramer, trekker opp den historiske bakgrunnen for samenes hevdvunne og juridiske rettigheter til land og vann. På en saklig og overbevisende måte dokumenterer han at de nordiske land har annektert samenes land og fratatt dem deres rettigheter.

Prenumeration halvår 450 NOK

Prof. Vilhelm Aubert tar utgangspunkt i Kautokeino-opprøret i 1852 og hvordan de norske herskere med jernhånd slo ned opprøret.

Kulturproblemet, fattigdomsproblemet og vanmaktsproblemet er de tre punkter prof. Aubert drøfter inngående. Og han advarer mot løsninger som bygger på populasjon (som mange politikere streber etter). Slike tanker er jo i virkeligheten den gamle harde fornorskningslinje i ny forkledning.

Mens mag.art. Anton Hoem kommer inn på skolespørsmål, tar …


Kära läsare. Du har redan läst de fyra gratis artiklarna i månaden. Vad sägs om att stödja NEW TIME genom att dra en löpning online Prenumeration för gratis tillgång till alla artiklar?


Lämna en kommentar

(Vi använder Akismet för att minska skräppost.)