ORIENTATION 21 februari 1970

e-post: abo@nytid.no
Publicerad: 2020-02-06

Minoritetsgrupper har ofta förföljts och förintats. I Tyskland utsattes zigenare och judar för massmord. I Latinamerika bedrivs mänsklig jakt på indier idag.
Metoderna kan variera från land till land, i Frankrike t.ex. man försöker kämpa kulturen och språket i Bretagne genom att förbjuda det i skolan och administrationen. I samma position är Sami i Norden. Fonderna i olika länder kan massakreras eller doldas assimilering, men målet är detsamma: att utrota människor som en etnisk grupp.

I de samiska bosättningarna görs nu ansträngningar för att bygga militära anläggningar och öka militär personal, att importera arbetare till gruvanläggningar, länet skapar ständigt nya positioner för att planera var samerna ska bo, och skolan tar nya steg för att forska samerna.

Dagligen kan norska administratörer, från typister till länsadministratörer på länsnivå, höra "roliga" skämt om samernas brist på norskkunskap. Syftet med det norska "intelligentsia" är klart: Indoktrinera att samernas dåliga norska kunskap indikerar att samerna är dåligt begåvade och civiliserade.

I en tid då centralregeringen verkar tro att samerna blir bättre ekonomiskt och socialt, Det Norske Samlaget publicerar en Orion-bok med titeln Nordisk neo-kolonialism, red. av Lina Homme. Det finns fem inlägg som bildar en helhet och visar den felaktiga linjen i norsk samisk politik. En linje som myndigheterna fortfarande följer.

Den svenska samiska ombudsmannen, Tomas Cramer, bygger på den historiska bakgrunden till samernas påstådda och lagliga rättigheter till land och vatten. På ett faktiskt och övertygande sätt dokumenterar han att de nordiska länderna har annekterat samernas land och berövat dem sina rättigheter.

Prenumeration 195 kr / kvartal

Prof. Vilhelm Aubert bygger på Kautokeino Uppror 1852 och hur de norska härskarna med järnhand bröt upp upproret.

Kulturens problem, fattigdomsproblemet och maktlöshetens problem är de tre punkter som prof. Aubert diskuterar i djupgående. Och han varnar för lösningar baserade på det population (som många politiker strävar efter). Sådana tankar är i själva verket den gamla hårda forskningslinjen i ny förklädnad.

Medan mag.art. Anton Hoem kommer in i skolfrågor, tar ...


Kära läsare. Du har redan läst de fyra gratis artiklarna i månaden. Vad sägs om att stödja NEW TIME genom att dra en löpning online Prenumeration för gratis tillgång till alla artiklar?


Lämna en kommentar

(Vi använder Akismet för att minska skräppost.)