”Det är inte över. Länge leva vad det skulle vara! ”


NATUR: Försöket att kontrollera naturens vildhet lokalt har skapat okontrollerade effekter globalt. Måste vi frysa och svettas mer i framtiden, eller är civilisationen mycket vildare?

Filosof. Permanent litterär kritiker i New Age. Översättare.
e-post: andersdunker.contact@gmail.com
Publicerad: 28 september 2020
Är vildheten över?
Författare: Paul Wapner
Utgivare: Polity Books, USA

Amerikanen Paul Wapner är professor i global miljöpolitik och har tidigare skrivit boken Att leva genom slutet av naturen (2013). Här överväger han vad naturvård är enligt vad Bill McKibbens har kallat det postnaturliga. idén om att den vilda och oberoende naturen har försvunnit i en tid där klimatförändringar, föroreningar och obegränsad plundring av naturresurser är allestädes närvarande. I sin nya bok Är vildheten över? Wapner diskuterar hur naturens förtryckta vilda sida återvänder och hemsöker oss.

Målet för den moderna kapitalistiska världen har ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (NOK 69 / månad) för att läsa mer än en gratis artikel per dag. Kom tillbaka imorgon eller logga in.