Drömmen om en annan värld


Sovjetunionens fall förstås som kapitalismens slutliga seger över kommunismen. Men det finns någon som vill återställa den och ge kommunismen politisk betydelse idag.

Bolt är professor i politisk estetik vid Köpenhamns universitet.
e-post: mras@hum.ku.dk
Publicerad: 2019-01-02
Kommunismen. En liten berättelse om hur det äntligen kommer att bli annorlunda
Författare: Bini Adamczak
Utgivare: THP, Danmark

När Bini Adamczaks lilla bok om kommunism publicerades i USA 2017, under titeln Kommunism för barn, orsakade den stora uppståndelsen. Ett antal reaktionära kommentatorer från medier som Breitbart talade om "hjärntvätt" av amerikansk ungdom. Kombinationen av kommunism och barnbok var för mycket.

Det kan hända att de kapitalistiska nationella demokratierna inte är omgiven av samma självklara naturlighet som de var efter murens fall, men vi vet att "kommunism" i många sammanhang har inneburit massmord och tyranni. Hur kan Adamczak då skriva en berättelse om hur människor försöker skapa ett kommunistiskt samhälle?

Något måste göras

I ett nordamerikanskt sammanhang är ordet "kommunism" full av konnotationer av ondska och diktatur. Det är kanske inte så illa i ett skandinaviskt sammanhang, och ändå: Tänk bara på de pågående debatterna i enhetslistan i Danmark, där partitoppen har försökt undvika begreppet kommunism av rädsla för att skratta i media.

Denna situation har naturligtvis att göra med sovjetisk statskapitalism, som presenterade sig som "den faktiskt existerande socialismen", även om den kapitalistiska ekonomin inte alls hade varit bosatt i Sovjetunionen. Även om staten exproprierade större delen av kapitalet upphävdes aldrig kapitalformen (pengar).

Boken är en extremt fin beskrivning av behovet av att undanröja kapitalismens lagar - som förslavar människor och förstör jorden.

När Sovjetunionen kollapsade tolkades detta som det kapitalistiska västens seger över ond kommunism. På grund av identifieringen mellan partidiktaturen skapad i Sovjetunionen och kommunismen som ett begrepp är det svårt att använda termen.

Prenumeration 195 kvartal NOK

Adamczaks bok är ett försök att utmana denna berättelse, återfånga kommunismen som en idé och ge denna sociala ideologi en analytisk och politisk betydelse idag. Boken skrevs ursprungligen 2004, vid en tidpunkt då det var mycket svårt att se något annat än den kapitalistiska värld som redan fanns. Kapitalismen verkade obestridlig.

I dag, efter finanskrisen och konfronterats med den pågående klimatförändringen, verkar det kanske inte riktigt lika ofelbart, men i sin tur är det upptaget för att driva för förtryck och kontroll. På detta sätt försöker den fortfarande ...


Kära läsare. Du har nu läst de tre gratis artiklarna i månaden. Så heller logga in om du har ett prenumeration, eller stödjer oss genom att prenumerera Prenumeration för fri tillgång?