Espen Barth Eide
Espen Barth Eide

En framtida palestinsk stat kan bara vara hållbar om den har en god relation med Israel


INTERVJU Espen Barth Eide, före detta utrikesminister, Jerusalem (2013)

Avatar
Ansvarig redaktör i Ny Tid
e-post: truls@nytid.no
Publicerad: 2020-07-20

- Du har rest runt här i en vecka för samtal med Israel och Palestina - till exempel Abbas, Peres och Tzipi Livni?

- Ja, i vår upplevde vi att paradigmet i Osloavtalet hade gått in i en återvändsgränd, och vi var tvungna att överväga om det var möjligt att gå vidare och fortfarande stödja ett palestinskt statligt projekt. Det var flera av oss i Norge som frågade oss om detta hade någon mening längre.

- Hade det något att göra med Salam Fayyad?

Vi hade samarbetat med premiärminister Salam Fayyad i flera år, men när han avgick var vi rädda för att allt skulle kollapsa. Jag tror att de senaste årens framgång var kopplad till hans personlighet och förmågor.

- Några exempel på vad som fungerade?

- Jag tror att palestinierna insåg att de var tvungna att utöka skattebasen genom att stimulera privat ekonomisk aktivitet. Genom att stimulera en miljö för privat tillväxt skulle Palestina kunna röra sig från donationer och bli självförsörjande. Till exempel är mycket bra jordbruksmark kopplat till C-området, som Israel kontrollerar. Där kunde man verkligen utföra nya konstruktioner, inrätta företag, fabriker och vattenförsörjning. Men det kräver att Israel samarbetar och stöder så att vägar, el och vattenförsörjning fungerar.

- Hur ser du Israel angående konflikten?

- En framtida palestinsk stat kan bara vara hållbar om den har en god relation med Israel, vilket innebär öppna gränser och enkel tillgång. Idag finns det många begränsningar som hindrar normal ekonomisk verksamhet. Palestinierna måste till exempel ta långa omvägar, eftersom de inte kan köra på nybyggarnas vägar.

- Så alternativet är enstatslösning?

- Ja, det är det logiska alternativet till en tvåstatslösning. Detta är dramatiskt för Israel, med en majoritet av icke-judar. De kommer inte att acceptera det. De skulle verkligen ha problem med att upprätthålla det Jewish med staten Israel. Tja, idag är lösningen vad vissa skulle kalla "apartheid", vilket inte är förenligt med en demokrati.

Ju mer jag arbetar med denna konflikt, desto mer övertygad är jag om att detta är helt lösbart.

- Om du ser framåt, vad ser du att Norges roll borde vara?

- Vi stöttade vår egen palestinska stat redan 1948. Vi bidrar inte bara ekonomiskt utan också som rådgivare för hur en modern stat ska byggas. Ju mer jag arbetar med denna konflikt, desto mer övertygad är jag om att detta är helt lösbart. Till skillnad från Afrika, med så många människor och problem, har vi en grupp högutbildade människor med goda förmågor, stort engagemang och mycket initiativ.

Utdrag ur opublicerad filmintervju. Från Palestina-bilagan juni 2020.

Prenumeration 195 kvartal NOK