Warszawa.

En röst från Polen


essä: Det är pinsamt att titta på hur hemsk lag och rättvisa partiet (PiS) och regeringen uppför sig. Vi undertecknar signaturkampanjer.

e-post: rose.alicja@gmail.com
Publicerad: 12 juli 2020

Jag känner mig lite som den lilla prinsen, den som landar på en sällsynt planet. På ett sätt är jag ensam här, inlåst, nedstängt, som vi alla är, precis som kommunisterna ville: "I alla länder, förena!" Så vi verkar förenade mot en osynlig fiende. Jag är en boxare som kämpar mot denna osynliga fiende, utan folkmassan, och det här spelet verkar inte ha något slut. Här är min lilla privata planet, medan den större planeten heter Polen.

Regeringar i många länder beslutade att ta hand om de svagaste - otroligt i tidens globala tro på framsteg. I stället för tillväxt och ökade vinster beslutade vi att låsa oss in för att skydda gamla och svaga.

Men på ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (NOK 69 / månad) för att läsa mer än en gratis artikel per dag. Kom tillbaka imorgon eller logga in.

Prenumeration 195 kvartal NOK