Foto: pixaabay

Våg Facebooks


Krypto: Tiden då bankbetalningar över nationella gränser tog fem dagar är ännu inte över. Men det kostar inte fem procent av transaktionen längre. Men hur är det med de som saknar bankkonto? Vågen driver utvecklingen

e-post: barryeichengreen@nytid.no
Publicerad: 14 juli 2020

Prata om "techlash". Reaktionerna förra året på tillkännagivandet av Facebook: s planerade "stablecoin", Vågen, var våldsamma. jag deltog själv. Detta återspeglade negativa uppfattningar om moderföretaget - en rädsla för att Facebook skulle utnyttja konsumenternas förtroende för Vågen för att samla in uppgifter om vår användning av det - och sälja eller utnyttja uppgifterna i eget intresse för att driva ökad trafik till sin plattform.

För att lugna sådana problem skapade Facebook ett separat dotterbolag, ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in

Prenumeration 195 kvartal NOK