Foto: pixabay

Gröna systemförändringar och cirkulär ekonomi


essä: För att skydda vår försörjning bör vi gå bort från ett system som ständigt kräver att vi blir mer effektiva, produktiva och vinstmaximerande.

Hammer är Dr. Polit. inom sociologi och en regelbunden granskare i Ny Tid.
e-post: svein.hammer@gmail.com
Publicerad: 16 september 2020

Den 25 juni 2020 publicerades en framställning med 75 undertecknare i ett antal norska tidningar. Budskapet var att vi måste utveckla ett ekonomiskt system "som kan ge oss ett bra liv utan att öka förbrukningen av energi och materiella resurser", och att arbetet med en sådan systemförändring måste börja omedelbart. Överklagandet utlöste debatt med inlägg från både kritiker och försvarare av den nuvarande ordningen.

De som avvisade kravet på systemförändring betonade värdet av det etablerade systemet - en liberal ordning som kännetecknas av maktfördelningen mellan staten, ekonomin och det civila samhället, med stor förmåga att säkerställa välstånd och välfärd för fler och fler människor. Systemets försvarare krävde därför en tydligare indikation på vad som bör göras ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in

Prenumeration 195 kvartal NOK