Outsourced Empire av Andrew Thomson

Empire legosoldater


Andrew Thomson har skrivit en fängslande bok om hur västerländsk imperialism har förändrats under tiden efter andra världskriget.

Fafner är en fast kritiker av New Age. Bor i Tel Aviv.
e-post: fafner4@yahoo.dk
Publicerad: 2019-01-02
Outsourcade imperiet. Hur miliser, legosoldater och entreprenörer stödjer USA: s statskraft
Författare: Andrew Thomson
Utgivare: Pluto Press, Storbritannien

1953 avsattes den iranska ledaren Muhammad Mosaddeq av en militärkupp. Därmed återvände shah Reza Pahlavi till makten, inrättade en autokratisk regim och låg fast på USA: s klackar. Mosaddeq hade valts demokratiskt några år tidigare och han hade vunnit enorm popularitet i den iranska befolkningen. Inte minst hade han vidtagit åtgärder för att nationalisera landets oljeindustri, vilket var för att stärka landets demokratiska utveckling och säkerställa att befolkningen fick en del av oljeinkomsterna. Dessa föll i fickan på det anglo-persiska oljebolaget, senare BP, och det brittiska företaget hade vädjat till västerländska regeringar att gå in. Under en tid hade den brittiska underrättelsetjänsten och den amerikanska CIA försökt upprätthålla status quo i den lokala oljeindustrin, och eftersom Mosaddeq inte tillät sig slås ut valde de att sälja honom till förmån för en mildare iransk ledare.

Dokument från CIA, som nyligen har blivit tillgängliga för forskning, visar att amerikanska politiker uppfattade Mosaddeqs uppfattningar om nationalisering som ett hot mot den globala oljeförsörjningen och stabila priser. Så även om det främst var brittiska intressen som står på spel i Iran såg amerikanerna det som en nödvändighet att kliva in. Inte för att stödja England, utan för transnationella kapitalintressen.

Andrew Thomson, fredsforskare vid Queen's University Belfast, har skrivit en fängslande bok om hur västerländsk imperialism har förändrats under tiden efter andra världskriget. Den viktigaste aktören är USA och det amerikanska inflytandet på den globala utvecklingen har bidragit till att forma världen som den ser ut.

Amerikanska indirekta metoder

Irans kupp 1953 står som den första i en lång serie där USA har hävdat sitt inflytande i denna nya era. Thomson beskriver hur det har skett en förändring i förhållande till klassisk imperialism, som ledde vägen fram till mellankrigstiden. Vid den tiden skulle en västerländsk makt ha slagit saker in i en villfarande nation genom direkt militär intervention, medan amerikanerna i fallet med Iran använde indirekta metoder som var avsedda att vara mer diskreta men minst lika effektiva. CIA hade ett fast grepp om tömmarna, men opererade genom lokala iranska aktörer och påverkade situationen inifrån genom att såga missnöje med det iranska folket. ...


Kära läsare. Du har nu läst de tre gratis artiklarna i månaden. Så heller logga in om du har ett prenumeration, eller stödjer oss genom att prenumerera Prenumeration för fri tillgång?

Prenumeration 195 kr / kvartal