Investerarens och investerarens ålder


Att vara eller inte vara kreditvärdig - det är frågan i investeringskapitalismens era.

Bolt är professor i politisk estetik vid Köpenhamns universitet.
e-post: mras@hum.ku.dk
Publicerad: 2018-12-03
Le temps des investis. Essai sur la nouvelle frågan social
Författare: Michel Feher
Utgivare: La découverte, Frankrike

Finanskrisen 2008 gjorde en enastående förändring i ekonomin - från industrikapitalism till finanskapitalism och från efterkrigstidens statskontrollerad modernisering till en nyliberal ekonomi. Vi har sedan dess fått ett flertal analyser av denna förändring och orsakerna bakom det - både keynesier som har fokuserat på de oreglerade privata marknaderna och de som har analyserat nedgången i vinstnivån efter 30 års överproduktion i de avancerade ekonomierna.

Den belgiska filosofen Michel Fehers senaste bok Le temps des investis - "Den tid som investerats" - är ett bidrag till diskussionen om denna historiska kurs. Men boken är också ett försök att formulera en politisk motsvarighet och utforma nya strategier genom vilka en vänsterspolitik kan avvisa hegemonin av finansiellt kapital.

investerings Kapitalismen

En del av Feher's bok är en historisk recension av den ekonomiska omvandlingen som har pågått sedan mitten av 1970-talet. Författaren beskriver det som "ett skevt förverkligande av neoliberalism" - snedt eftersom ekonomin skapad av bland annat Reagan och Thatcher skilde sig från den neoliberala teorin som Friedman och Hayek utvecklade efter andra världskriget. De föreställde sig en gemenskap av entreprenörer som alla driver sitt eget småföretag. De tidiga neoliberalisterna kritiserade den statskontrollerade ekonomin, som de fruktade skulle leda till socialism.

Dagens neoliberalism kritiseras ofta just för att ha skapat ett samhälle där vi alla marknadsförs småföretag i konkurrens med varandra. Men, skriver Feher, det är faktiskt inte vad som hände. En sådan analys tar inte hänsyn till uppkomsten av investerar. Den nya ansamlingsregimen är ikke en neoliberal företagarekonomi som de neoliberala ideologerna under 1940-talet ville ha en investerings kapitalism.

Kreditværdighed

När vänstern kritiserar människans neoliberalism, förbiser den vad införandet av kredit har inneburit ekonomin de senaste decennierna. Vi är det ikke har blivit små företagare som försöker tjäna vinst - vi är vad Feher kallar "investerade" som försöker vara kreditvärdiga. Detta är villkoret oavsett ...

Prenumeration 195 kr / kvartal

Kära läsare. Du har nu läst de tre gratis artiklarna i månaden. Så heller logga in om du har ett prenumeration, eller stödjer oss genom att prenumerera Prenumeration för fri tillgång?