Vi som älskade Amerika

Titeln på denna artikel är inte ironisk. Själv tillhör jag dem som verkligen har älskat Amerika och jag vet hur det känns.

Från domarens synvinkel

Jens Bjørneboes inlägg om domen Utan en tråd.

Istället för ett försvarstal

Jens Bjørneboe om Utan en tråd, från Orientering 22 oktober 1966.

Bjørneboes kanske den sällsynta boken

FÖRBUD BOOK: Red Emma är Bjørneboes natursköna historia om anarkisten Emma Goldman och hennes trogna «medsoldat», Alexander Berkman.

Hemlängtan

I denna uppsats reflekterar Jens Bjørneboes äldsta dotter på en mindre känd psykologisk sida av sin far.

Jens Bjørneboe och Gateavisa

ANARKISM: Audun Engh om Jens Bjørneboes betydelse som inspirationskälla för Gateavisa på 70-talet

«Porträtt med cigarett»

I arbetet med att skildra Jens Bjørneboe började jag med en hel del forskning innan jag började måla.
Englishnorsk