fbpx

kommentarer

NY TID är en kommentar tidningen. Se BOOK och FILM för kritik, med cirka 25 recensioner av politisk litteratur och dokumentärer varje månad.

Coroniaca. Fadi Abou Hassan

2050: Jorden är vår klokaste lärare

Scenario: Föreställ dig att detta är år 2050, och vi ser tillbaka på ursprunget och utvecklingen av koronaviruspandemin under de senaste tre decennierna: både pandemier, översvämmade städer, brända skogar, torka och andra stigande våldsamma klimatkatastrofer. Vi erbjuder följande scenario för en sådan framtidsutsikt.
pixabay

När virus blir virala

INFODEMI: En studie av koronavirus, konspirationsteorier och falska nyheter i desinformationens ekosystem.

NY TID: Kvartalsmagasin nästa!

Det var dags att lösa status, nu i vårt sjätte år för dagens NYA TID. Inte bara förändras världen med en pandemi (se annars i tidningen), utan allmänheten har också förändrats dramatiskt under det senaste decenniet.
Arbeta i framtiden. Dogan Ismail (Belgien / Turkiet). Se Libex.Eu

Permanent nödsituation?

KORONA: Är de europeiska myndigheterna sanningsenliga om hur länge åtgärderna kommer att pågå? Eftersom du inte kan låsa upp en befolkning i 12-18 månader innan ett vaccin utvecklas?

Under koronaens tid: Turister och rumskamrater

TURIST ELLER FLYGNING? Det är först och främst rollen som "turist" som vi upplever de strikta Korona-initiativen. För roamingfaren är det små förändringar. Kan en kris också återuppliva solidariteten?

Maskspelet i Kongo

POLITIK: Halle Jørn Hanssen bygger på detta bidrag i sitt bidrag till den nya antologin Maskspelet i Kongo - om kampanjen för att släppa Tjostolv Moland och Joshua French.

Korona nat

PROSA POESI: Vad är våra tankar, var är vi eller någon av oss under faran för epidemier? korona Virus?
Ill .: Toti, se www.libex.eu

Invandring som betalningsmedel för Västens synder

INSTÄLLNINGSTID: Varför ska migranter "respektera våra gränser"? Väst respekterade aldrig deras. Invandringskvoter bör baseras på hur mycket Väst har förstört andra länder.

Digital klimatpåverkan

klimatkrisen: Vi är på väg in i en kris som beror på överutnyttjande av resurser, förorenande och kraftintensiv produktion samt en övergripande marknadsstyrka.

Pakistans analfabetism

LÄSNING OCH SKRIFTFÖLJNING: Pakistan måste prioritera medborgarnas brist på läs- och skrivfärdigheter och bör starta ett landsomfattande program som tar hänsyn till landets multikulturella och främmande språkgemenskaper.

Vad sägs om offren för storskalig korruption?

BYTE: En princip om återlämnande av medel till offer för korruption bör ingå i det avtal som ingåtts mellan myndigheter och företag som är dömda.
foto: Saudi Runaway

Berlin stinker

Berlinale: Det finns verkligen något bakom Berlin-filmerna i år.
wye blocket

Smärtan, osäkerheten och glömskan

Y-Block: Perspektivet på Y-blockets symbolvärde har förändrats under tiden sedan rivningsbeslutet, utan att det blev uppenbart för centrala politiker.
Om Assange döms är det ett dödsfall för pressfriheten

"Ett mordiskt system skapas"

Assange: "Om Julian Assange blir dömd, är ett mordiskt system på väg att dyka upp direkt för våra ögon. Det kommer att vara dödsfallet för pressens och det rättsliga samhällets frihet, säger Nils Melzer, FN: s specialrapportör för tortyr.
Faditoon, se www.libex.eu

Desarransen är starkare än hoppats

OPTIMISM: Genom att ta positiva idéer mer allvarligt kan vi ge dem samma uppmärksamhet som giftiga ideologier får idag.

Brandkatastrofen som en vändpunkt

PYROCEN: Enligt Bronwyn Lay kan de katastrofala bränderna i Australien vara en möjlighet att lära av aboriginala interaktioner med naturen.
Silvano Mello, se www.libex.eu

Nya tider för krig och ondska

- Dags att förhindra mer användning av biologisk krigföring, autonoma vapensystem och legosoldater.

Y-blocket: Nationens tragedi

ARKITEKTUR: Låt inte våra valda tjänstemän slutföra det som terrorbomben misslyckades.
5G strålning

På full fart in i en ekologisk cul-de-sac

5G: Det är inte dokumenterat att 5G är säkert. Tvärtom, 5G kommer att förstärka den skada vi redan har orsakat biosfären och livet på jorden.
Novara Editor Ash Sarkar

Nihilism och individualism ersattes av solidaritet och samhälle?

AKSELERASJONISME: För det nya årtusendets barn är konservatism en död ideologi. Och ovanför nyliberalismen tar nu en ny kommunistisk realism form bland unga briter.
Australien brinner

Australien brinner

INFERNO NED NEDAN: Liksom världens tornadon och översvämningar har Australiens bränder namngivits under åren. Nu kan vi kalla dem "eviga bränder". Kan de otroliga tragedier vi bevittnat vara början på en ljusare framtid för Australien?
Marco De Angelis, www.libex.eu

Brexit: Priset på oärlighet

EUROPA UTMANINGAR: Brexit-kaoset verkar kulminera med att briterna lämnar EU - nu när valet av Boris Johnson har skjutits upp. Brexit är det pris som briterna måste betala för att de inte har haft en ärlig diskussion om invandring, multikulturalism och det brittiska imperiet. Men är Storbritanniens problem unika?
Ill .: Ramses www. Libex.euSe

Det kommande tekniska decenniet

Kommer ökad kontroll eller övervakning i detta decennium så småningom att överlåta mer till algoritmer som själva genomför åtgärder baserade på så kallade "handlingsbar intelligens"?

"Vår existens beror på att förändra vår tillväxt och ...

Kvinnor av förändring: NY TID den här gången pratar med erfarna Sandrine Dixson-Declève om hållbar tillväxt och grön utveckling. Hon är nu ledare för Europeiska kommissionens expertgrupp för forskning och innovation.
Ursula K. Le Guin

 «Det vilda tänkandet»

Författare: Ursula K. Le Guin - uttalad anarkist, feminist, visionär och profet.