.konflikt

Konflikter, fredsarbete, militär, våld och annan direkt användning av våld.