.Kontrollera

Kontroll, i betydelse övervakning, byråkrati, finans, teknik och sociala medier.