Lenin

150 år efter Lenins födelse

ORIENTATION 1 MAJ 1970: Över hela världen kommer att vara 100-årsjubileum för Lenins födelse. Idag är Lenin en historisk ledande figur för upproriska människor i världens fattigaste bondländer, skriver Hans Fredrik Dahl i denna artikel och betonar Lenins roll som dialektisk revolutionär, politiker och journalist snarare än teoretiker och filosof.
Blindheim

Vår tids lögn

ORIENTATION 11 APRIL 1970: 9 april var ett resultat av det norska officerskorps övergångarpolitik och nasal beundran för Hitler-Tyskland och allt det stod för, säger major Svein Blindheim i denna intervju.

England går knappast in i EEG

ORIENTATION 7 MARS 1970: Stark opposition i Labour.
Foto: Finnmarks länsbibliotek

Den samiska minoriteten undertrycks i de nordiska länderna

ORIENTATION 21 februari 1970

"terrorister"

21. 2. 1970 Leder

35 böcker från Pax i vår

7. 2. 1970 Från Karl Marx till aktuella debattböcker.
Sabracore. Foto: Technical Museum

Inte bara kanonbåtar till Israel

ORIENTATION 10 JANUARI 1970 "Vi vill inte att egyptiska sabotageaktioner här på Aker"
Fax av Orientering 10. Januari 1970

undertryckande

LEIDER ORIENTATION 17. 01.1970
Ritning: Ove

Blås vid jul!

ORIENTATION 13.12.1969
Foto: Ronald L Haeberle (Från originalet 1969).

illamående

ORIENTATION 6.12.1969
Från Nationalteaterns föreställning AV Jens Bjørneboes spel semmelweis - från vänster Randi Koch, Joachim Calmeyer och Tor Stokke.

Rebellen och hans martyrdom

22 NOVEMBER 1969: Jens Bjørneboes Semmelweis på Nationaltheatern.
Rolf Hiller

Om skit kulturellt i ditt eget bo

1 NOVEMBER 1969: Observationer av Sigurd Evensmo

Palm ökar Vietnams stöd - USA: s ekonomiska repressalier?

ORIENTATION 11.10.1969 Efter att Sverige har beslutat att ge omfattande ekonomiskt stöd för byggandet av norra Vietnam inleder de amerikanska brottsliga åtgärderna en ny omgång.

Ho Chi Minhs vilja

ORIENTATION 25.10.1969 Vid den högtidliga ceremonin till minne av Ho Chi Minh i Hanoi den 10 september, läste Lo Duan, första sekreteraren för det vietnamesiska arbetarpartiet, detta politiska testament från Ho Chi Minh:

USA: s planer var verkliga - men försvarsministeren svarar fortfarande inte

ORIENTATION 6 SEPTEMBER 1969 På måndag förra veckan kunde den västtyske tidningen "Stern" meddela att den hade fått en hemlig amerikansk plan för bland annat. ABC-krigföring i Europa. Den anger i detalj hur kärnvapen, kemiska och biologiska vapen ska användas i både Väste- och Östeuropa. Enligt Arbeiderbladet har detta väckt "stor uppmärksamhet" på kontinenten.

Var han berusad eller var hon hans älskarinna?

ORIENTATION 9 augusti 1969

Krigsindustrin blir en alltmer dominerande kraft i samhället

ORIENTATION 12 JULI 1969 Den nära relationen mellan det amerikanska försvarsdepartementet och industrin är inte nytt. Det militärindustriella komplexet har varit en integrerad del av den amerikanska ekonomin sedan slutet av andra världskriget.

Bränna stolt

ORIENTATION 31 maj 1969: Vad sägs om napalm till Vietnam?

USA 1969

ORIENTATION 28 juni 1969

Från denna veckas debatt

Orientering 8.3.1969

Fredens avgrund

ORIENTATION 22 FEBRUARI 1969 Iron Mountain's rapport är en skrämmande satire som slår mot amerikansk samhällsvetenskap och rustningsindustrin. Forskningsrapporten är ett fiktivt dokument som visar vad som skulle hända om freden bröt och slutsatsen på ett sober vetenskapligt språk att krig är en nödvändighet för vårt sociala system. På detta sätt kan boken - som nu har kommit på norska som Fakkel-boken från Gyldendal - också läsas som en chockerande uppenbarelse av vanortänkande och krigsförberedelser. Den danska författaren Carl Scharnberg väljer att läsa boken som ett äkta och seriöst dokument och ger i denna kronik en sammanfattning av "forskningsresultaten".

Erfarenhet med Nato - 20 år efter

YTTRANDE mot Nato: Medan Natos utrikesministrar samlas i Washington för att hålla jubel för alliansens överlägsenhet, stärks den allmänna opinionen mot Nato i medlemsländerna.

Det kalla kriget

När Nato-historien skrivs i Norge är det alltid "kuppet i Tjeckoslowakien" som är utgångspunkten. (ORIENTATION 22 APRIL 1969)
SF-mötet i februari 1969

Medlemskap i supermaktblocken har blivit ett hot för länderna själva

ORIENTATION 22 april 1969: I dag är det tydligare än någonsin att det är stormakternas maktpolitik som hotar världsfreden.
Englishnorsk