Klimataktivism utan staten


RADISK KRITICISM? Legitimerar klimatkrisen ett nytt auktoritärt statligt regeringssätt?

Mikkel Bolt
Bolt är professor i politisk estetik vid Köpenhamns universitet.
e-post: mras@hum.ku.dk
Publicerad: 2020-01-03
Djup anpassning: En karta för att navigera klimattragedi
Författare: Jem Bendell
Utgivare: University of Cumbria, Storbritannien

Den amerikanska litterära historikern Fredric Jameson skrev en gång att det var lättare att föreställa sig världens undergång än ett alternativ till kapitalismen. Han formulerade det inledningsvis som en del av en radikal kritik av den härskande Euro-modernistiska kapitalismen, men idag har uttalandet upprepats så många gånger av journalister, experter, politiker och aktivister att det i slutändan pekade på vår oförmåga att att föreställa mig något annat. Med andra ord har det slutat passivera och inte aktivera oss.

Vi har svårt att föreställa oss ett liv bortom industrikapitalismen och dess individuella varubaserade löften om lycka. Klimatkrisen håller på att ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in