Låg krismedvetenhet och olösta klimatutmaningar


krisen: Statens krishantering räcker inte, eftersom Norge som en oljeproducerande nation ignorerar rekommendationerna om att oljan ska förbli i marken.

Juhl-Nielsen är bosatt i Köpenhamn.
e-post: nielsjohan@gmail.com
Publicerad: 3 september 2020
Strategisk hantering i kris och kris. Det norska systemet

Vi lever i osäkra tider Covid-19. Vi tar hand om varandra! Myndigheterna måste leda och styra med en osäkerhet. Men de nuvarande uppdaterade och praktiserade beredskapsplanerna räcker inte. Varken i USA, The Bellarus, The EU, The Sverige, The Danmark eller Norge.

Om du inte visste detta i förväg avslöjar COVID-19 att världssamhället är i kris. Globala hot som klimat ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in

Prenumeration 195 kvartal NOK