TOMASSINI Lamberto «IA»

Liberal och anarkist


Tidningen Economist, den 15 september, markerade sitt 175-årsjubileum med ett manifest mot försvagade liberala värden.

Truls Lie
Ansvarig redaktör i Ny Tid.
e-post: truls@nytid.no
Publicerad: 1 oktober 2018

På engelska är termen något mer human liberal än marknadsekonomin och kynisk neoliberalism. Liberala värderingar, enligt The Economist, handlar om att skydda individens frihet och respekt, allmänt bästa och arbeta för ”öppna marknader och en begränsad statsapparat”.

Manifestet beklagar att sådana värden under de senaste 25 åren har varit tvungna att ge plats för populism, pessimism, makthierarkier och elitism.

Detta bekräftas i böcker som Retreat of Western Liberalism og Har väst förlorat?

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in

Prenumeration 195 kvartal NOK