Värdet på människan i det arbetslösa samhället


LIFE: Hur kan vi lyckas leva ett meningsfullt liv i en värld utan arbete, där allt automatiseras och utbildning inte längre leder till arbete?

Litteraturkritiker på NYTT.
e-post: henning.ness@icloud.com
Publicerad: 19 april 2020
En värld utan arbete: Teknik, automatisering och hur vi ska svara
Författare: Daniel Susskind
Utgivare: Allen Lane, Storbritannien

Författaren Daniel Susskind är ekonom vid University of Oxford där han undervisar och forskar. Han har också arbetat i Storbritanniens regering som analytiker och rådgivare.

I denna bok illustrerar han med trovärdighet att länder där automatiseringen är hög också har störst produktion.

Men hur påverkar detta befolkningen? Han skriver: "En värld med mindre arbete kommer då att vara en djupt uppdelad värld: Vissa människor kommer att ha enorma mängder värdefullt kapital, men andra kommer att hitta sig i praktiskt taget inget kapital av något slag."

Han påpekar att ekonomisk och teknisk ojämlikhet är kopplad: En sådan utveckling sker till följd av att någon har kapital som inte har ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in