Ny tid fortsätter som tidigare


...

Ansvarig redaktör i Ny Tid
e-post: truls@nytid.no
Publicerad: 2018-01-03

Artikeln är från 3 januari 2018. Vänligen läs om New Age.

Gott nytt år! Du håller den första upplagan av New Time i år - i det format vi började med när jag tog över som redaktör 2015. Något motvilligt minskade vi gradvis storleken för att passa klassklassens tabloidstorlek, men fortsätter nu där vi började - i stort format, som "kättaren" bland norska massmedier. I denna storlek är Ny Tid den enda tidningen i Norge som kan måla med en bred pensel bildmässigt - det vill säga utnyttja visuella möjligheter som andra inte har. Vi har också ökat typsnittet något, så artiklarna bör vara lättare att läsa. Fullständigt format (broadsheet) anpassar sig bättre till vår internationella inriktning och känns mer naturligt med vårt fokus på bakgrundsmaterial snarare än nyheter - ungefär som veckotidningar som Weekendavisen och Die Zeit. Vårt husskylt "Jetzig" är nytt för teamet och tidningen kommer i framtiden att ha mer luft runt artiklarna.

I 2017 ble Ny Tid angrepet av en rekke medier og lesere for vår kritikk av hva vi mente var en ikke helt troverdig amerikansk 9/11-undersøkelse. Disse mener jeg enten ikke kan ha lest artikkelen – eller ikke lest den grundig nok. Altfor raskt ble det konkludert med at vi skal ha ment eller støttet konspirasjonsteorier om at amerikanerne selv sto bak angrepet på World Trade Center (se også sak på forsiden). I en fake-journalistikstil och utan att följa Weather Varsom-affischen, framställdes New Age som en spridning av konspirationsteorier. New Age hävdade verkligen inte att amerikanerna stod bakom - och om någon skulle lura skulle jag hellre anta att terroristerna själva använde hårdare sprit än flygbensin för att säkra att fälla WTC-tornen.

New Age har en socialt liberal och ekologisk grund, inspirerad av anarkism. Tidningen är därför skeptisk till det nuvarande militärindustriella komplexet och dess många konsekvenser, liksom användningen av makten i staten och kapitalet (övervakning, kontroll och finans).

I år kommer vi att arbeta för att vår tidning ska ha flera dokument, samt inleda ett närmare samarbete med Eurozine-nätverkets intressanta artiklar. Vi fortsätter vårt fokus på att gräva journalistik, kritik, uppsatser och kommentarer. Varje månad granskar vi cirka 25 böcker och dokumentärer. I början av 2018 mår vi bra energi.

Prenumeration 195 kr / kvartal

Så häng på - med våra över 50 fantastiska regelbundna bidragsgivare kommer vi inte att göra dig besviken!