foto: pixabay

"Personlig störande marknadsföring"


DOPAMINE-kapitalism: Är "frihet" alla värderade så högt, i själva verket illusorisk? Idag samlas mer och mer information om våra kroppar, känslor, vanor och hjärnor.

e-post: wiliamdavidow@nytid.no
Publicerad: 2020-06-22

Medförfattare Michael S. Malone / MENLO PARK

Här i Silicon Valley är det en öppen hemlighet att otaliga företag och nystartade företag arbetar på sätt att förvandla människor till robotar de kan kontrollera. Branschen fokuserar mindre Teknologi än vad man kan kalla "marknadsföring av personlighetsstörningar".

Teknologier skapas och utvecklas för att erkänna det faktum att allt nöje verkar mer eller mindre lika med hjärnan, oavsett om det kommer från en seger vid blackjackbordet, en rad kokain eller "gillar" på sociala medier.

Det är av detta skäl som de mäktiga företagen (och i vissa fall myndigheterna) som kontrollerar internet under de senaste decennierna har flyttat från att av misstag eller oavsiktligt skapa mänskliga "robotar" för att göra det med syfte och kunskap. Till skillnad från de vanliga varningarna för konstgjord intelligens och automatisering, inte det största hotet mot mänskligheten ...


Kära läsare. du måste vara abonnent (69 SEK / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon eller logga in om du har prenumeration.

Prenumeration 195 kvartal NOK

Stänga
logga in