Avatar
Anna-Karin Selberg.
Firuz Kutal

Den moderna politiska lögnen och den politiska lögnen

UPPSATS Hur kan det vara så att vissa politiker kan ljuga så mycket de vill, som president Trump, och samtidigt uppfattas som sanningsenliga av sina valmän? Vi tittar på hur filosofen Hannah Arendt definierade skillnaden mellan den traditionella och den moderna lögnen, som skillnaden mellan att gömma sig och förstöra. Och hur sanningen kan förfalskas eftersom man kan fingra verkligheten.
Englishnorsk