fbpx
profile_cover
5 artiklar.

Socialismen som utopi är död - men en levande möjlighet?

Vilken teori om socialism i de västra länderna har Herbert Marcuse framfört? Och kan man motstå kritiken som vissa vänstergrupper har riktat mot Marcuse?

Orientering December 1968

I denna artikel diskuterar Harald Berntsen teorin om socialism i de västländerna som Herbert Marcuse har lagt fram. Samtidigt motverkar Berntsen kritiken som vissa vänstergrupper har riktat mot Marcuse.

De norska studenternas läger

Studentrevolten går från ett land till ett annat och har nu också nått Universitetet i Oslo. Detta betyder inte att norska studenter står inför en importerad "revolution". Det norska upproret har delvis sitt ursprung i speciella norska förhållanden, dels under förhållanden som är gemensamma för de industrialiserade ländernas universitet.

Black Power - Black Power

Den första beskriver situationen, den andra betonar att inrätta ett program för förändring.