profile_cover
Niels Bo Bojesen

Informasjonstotalitarisme

Själv rak? Företagen bakom plattformar, smartphones och Internet of Things spårar kontinuerligt alla våra rörelser. Med ett digitalt fotavtryck kan man bestämma en persons tillgång till kredit, transport, sociala tjänster eller hälsovård. Vi förlorar vår individuella frihet och autonomi.
bakgrund:
Katharina Pistor, professor i jämförande rätt vid Columbia Law School, har skrivit koden för kapital: Hur lagen skapar rikedom och ojämlikhet