Avatar
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen. (8 artiklar) Krutzkoff Jacobsen har nyligen varit anställd som kortfilmkonsult på NFI.

Om att leva ett filosofiskt liv

Daniel Krutzkoff Jacobsen är aktuell med The Little Book on Life, publicerad på Forglemmegei förlag. Ny tid skriver ut ett utdrag här.

Gay i sen kapitalismens era

Endast anarkisterna till vänster stödde dem. Men det var kapitalismen som frigör dem. Den homosexuella rörelsen blev aldrig del av arbetarkampen.

Adjö, drömslott

En kulturell motståndare är död.

En Sodom vid havet

När tabloidpressen besöker Thai Pattaya, framställs alltid en vulgär sexturist. Således betonas det faktum att staden är en magnet för bildandet av martyrer.

Varför lever du just detta liv?

Om filmning - bara för att upptäcka att ingenting förändras.

50-60

När du fyller femtio kommer möjligheterna till frihet - men också konsekvenserna av tidigare val.

40-50

Vi har kommit på fyrtiotalet - decenniet då magin försvinner.

30-40

På trettiotalet finns det ingen bön: det är här du måste träffa det lilla barnet igen - det du tappade någonstans på vägen.
Englishnorsk