Natasha Kassam

Trojanska hästar för kinesisk intelligens?

HUAWEI: USA tror lika mycket som Kina på att använda nationell teknik som ett medel för massövervakning och politisk manipulation.
bakgrund:

Natasha Kassam är forskare inom programmet för diplomati och offentlig debatt vid Lowy Institute. Noah Yim är författare och forskningsassistent på samma plats.