Avatar
Trine Beate Lidsheim Diallo Eklund. (2 artiklar) Eklund är aktiv i Bestmothers for Peace.

Grannskap i norr

Trine Eklund skriver om erfarenheter från sin freds- och dialogresa i Ryssland. Varför drar västvärlden en fiendebild och påför landet sanktioner, frågar hon. Hon tror att vi inte har någon anledning att frukta vår ryska granne.

En kultur för fred för framtiden

Kan världens kvinnor förändra kulturen och hänvisa krig till historiens skrotthögen?