Kartan visar var de viktigaste upptäckterna har gjorts i Nordsjön.
Kartan visar var de viktigaste upptäckterna har gjorts i Nordsjön.

Vem bestämmer sig för norsk olja?


OLJA: Yttrandet i Norge måste nu mobiliseras för att slåss för att få intäkterna från oljeutvinning från källorna utanför den norska kusten till förmån för befolkningen i landet. Nu måste frågan om utvinning, landning och rationalisering tas bort från experterna och bli en politisk fråga. Om det inte handlas snabbt utvinns oljan av utländska företag och bearbetas vidare av samma grupper utomlands, där vinsten också kommer att hamna.

e-post: abo@nytid.no
Publicerad: 3 september 2020

De oljekällor som har upptäckts utanför norska kusten har uppenbarligen extremt värdefulla naturresurser som Norge kan dra mycket nytta av ekonomiskt. Men detta förutsätter att vi tar hand om de möjligheter vi har. Det är omöjligt om vi väljer att hålla fast vid situationen som den är i oljesektorn idag. De internationella oljebolagen hanterar nära 97 procent av omsättningen och när de säljer råolja och råoljeprodukter till sina dotterbolag i Norge tar de över priser som kostar oss nära 350 miljoner norska kronor per år.

De norska importpriserna har legat på toppnivå i Europa och avvecklingspriserna har lett till miljontals valutaförluster. Överprissättningen av den årliga oljeimporten till ...

Kära läsare. du måste vara abonnent (69kr / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon, eller logga in nedan om du har prenumeration.

logga in

Prenumeration 195 kvartal NOK