Columbia University Press


Hat är en integrerad del av amerikansk populärkultur

USA: Den amerikanska religionsforskaren sätter fingret på det krampaktiga försöket från det liberalistiska samhället att täcka det orättvisa i det förflutna.

USA: Guds eget land

Klok och välskriven analys ger oss svar på varför USA så ofta missförstår resten av världen.
Englishnorsk