Cambridge University Press


Den norska dubbla standarden

MILJÖPIONIER: Historien om norskt miljötänkande är ett ambivalentt porträtt av Norges föreställda roll som miljönation.

Mobiliseringens kraft

Det politiska motståndet i Afrika leds av medelklassindivider, medan de fattiga samlas på gatorna.

En modern utsikt över Afrika

Antologin presenterar 13 texter skriven av flera kända afrikanister. Redaktör och professor Nic Cheeseman lyckas med sitt mål att erbjuda en ny och modern förståelse för den afrikanska staten.