Internationell


Ovan och till höger, studentarbetare. Akademi. Foto: Truls Lie

Skapandet av akademin i Ramallah

Palestinakupong: På den ockuperade Västbanken blev konst en form av kunskap baserad på forskning och fritt kritiskt tänkande. En av grundarna av konstakademin i Ramallah berättar här vad som hände - med stöd av Norge.
Englishnorsk