Att leva med hat i AmericanPolitics and Religion


Hat är en integrerad del av amerikansk populärkultur

USA: Den amerikanska religionsforskaren sätter fingret på det krampaktiga försöket från det liberalistiska samhället att täcka det orättvisa i det förflutna.
Englishnorsk