raps


KAPITEL (SPANIEN) LIBREXPRESSION. WWW.LIBEX.EU

"Ett mordiskt system"

SVERIGA ÅTGÄRDER: Varför samarbetar inte svenska myndigheter med FN-mekanismerna och respekterar principerna för öppenhet, ansvarsskyldighet och lag när det gäller Assange-ärendet, frågar svenska Arne Ruth.

Nej betyder nej

RAPE: Mithu Sanyal har skrivit våldtäkt: Från Lucretia till #MeToo efter #MeToo, där våldtäkt är ett av striderna för feminism och fortfarande en del av nyhetsscenen.
Drottningen

När offrens försvar går fel

#JAG OCKSÅ: Öde-gravida familjerelationer och maktmisbruk kan vara en framgångsformel för film. Drottningen erbjuder en nyanserad kvinnlig missbrukare.
City of Joy

Systerskap och hopp för framtiden

Cirka 200 000 kvinnor har våldtats som en del av kriget i Demokratiska republiken Kongo. City of Joy är en het dokumentär på vägen tillbaka till livet.
Englishnorsk