Tillsammans för livet


Symbiose: Vi måste tänka annorlunda om både man och dator. Deras varelse är mer förvirrad än vi tror, ​​och båda förändras och anpassar sig till varandra.

Idéhistoriker och regelbunden kritiker i New Age
e-post: kjetkor@online.no
Publicerad: 2020-06-23
Coevolution: The Entwined Futures of Human and Machines
Författare: Edward Ashford Lee
Utgivare: MIT Press,, USA

Den klassiska modellen för hur vi uppfattar och svarar på saker utanför oss är att information kommer till hjärnan från kroppen eller miljön, och att den behandlas innan information skickas ut igen. Teorin om kroppskognition säger att den är annorlunda:

Det finns alltid interaktion med omvärlden. Informationen finns inte i överjag. Om du till exempel pratar med någon annan: Det du känner och tycker är nära besläktat med den andra och hur det beter sig.

På samma sätt är vår interaktion med datorer, säger Edward Ashford Lee, professor emeritus i elektroteknik och datavetenskap vid University of California. När vi söker efter information via Google kommer maskinen med specifika förslag på vad vi ska söka efter. Dessa är ofta bättre än våra egna förslag, och så fortsätter vi med dem.

Digital kreasionism

Det är vanligt att betrakta datorer som verktyg som gör det vi vill att de ska göra ...


Kära läsare. du måste vara abonnent (69 SEK / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon eller logga in om du har prenumeration.

Prenumeration 195 kvartal NOK

Stänga
logga in