Är globaliseringen ett ont som nu bör bekämpas? Nej, det är mer nyanserat. Vi, som har en internationell inriktning, ser med rädsla på hur internationellt samarbete nu försvagas av pandemin.

Ansvarig redaktör i Ny Tid
e-post: truls@nytid.no
Publicerad: 2020-06-01

Ledaren för The Economist «Adjö globalisering»(16.5) föreslog bara att en mer självstyrande nationalism varken är ekonomiskt bättre eller säkrare. Och som Agamben erinrar om: Med de nationella avstängningarna är livets innehåll och relationer lika viktiga som bara överlevnad - vad den italienska filosofen kallar rent biologiskt liv.

Först måste det sägas att det viktigaste har varit att rädda liv - med de åtgärder som vidtagits för att förhindra spridning av infektioner. Men konsekvenserna av stängningen av nationerna är samtidigt enorma. Isolationism är inte heller ny, som USA har visat under de senaste åren. Och med det tullfångade handelskriget med Kina är globaliseringen på väg ner. En "slowbalisation" visas där det internationella råvaruutbytet faller med cirka 30 procent. När siffror ska nämnas förväntas i år en minskning av bruttonationalprodukten på 10–15 procent i flera västra länder på grund av koronakrisen. Detta är runt ...


Kära läsare. du måste vara abonnent (69 SEK / månad) för att läsa fler artiklar idag. Kom tillbaka i morgon eller logga in om du har prenumeration.


Stänga
logga in


Prenumeration 195 kvartal NOK